Конзервација, реконструкција и проект за спомен обележје на семејството Ататурк во с. Коџаџик

Автори: Д-р. Проф. Јасмина Хаџиева – Алексиевска, д.и.а. Д-р. Проф. Михаил Токарев, д.и.а

Соработници: Никола Стрезовски, арх. Марко Митиќ, арх.

Консултант: Проф. Никола Павловски, д.и.а.

Година на проектирање 2009

Локација С. Коџаџик, општина Центар Жупа

Нарачател Национален конзерваторски центар – Скопје