Награда за животно дело (2013)

 

На 18 Ноември 2013 година во Соборниот Храм "Рождество на Пресвета Богородица" во Скопје, поради особени дострели и личен придонес во развојот на архитектурата во Македонија, свечено му беше врачена наградата „Андреја Дамјанов“ за 2013 година на проф. д-р. Михаил Токарев.

contact@mihailtokarev.mk    

Prof.d-r M.Tokarev 2011